Perfil estratigràfic a Central de Neu

Reportatge del programa de televisió “Central de Neu”  d’un sondatge per percussió i un perfil estatigràfic per veure com es troba l’estabilitat del matell nival, així saben quin nivell hi ha de risc d’allaus. Us ensenyarem de quina manera es duu a terme.

Web del programa www.centraldeneu.com