Spartan Race Encamp – Andorra

Hem estat contractats per la productora de l’esdeveniment com a operadors d’imatge en la prova andorrana de l’Spartan Race d’Encamp celebrada a Grau Roig.

Hemos sido contratados por la productora del evento como operadores de imagen en la prueba  andorrana de la Spartan Race de Encamp celebrada en Grau Roig.