Careta patrocini de Crèdit Andorrà per l’espai del temps d’Andorra Televisió/Cabecera patrocionio de Crèdit Andorra para el espacio del tiempo de Andorra Televisión

Creació de les capçaleres de les 4 estacions patrocinades pel client per a l’espai del temps d’Andorra Televisió.
Creación de las cabeceras de las 4 estaciones patrocinadas per el cliente para el espacio del tiempo de Andorra Televisión.